warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

O nás

Jsme česká konzultační společnost, která Vám pomůže s informačním modelováním staveb (BIM) v projektech a s navazující systémovou integraci.

Poskytujeme poradenství v oblasti BIM ve všech fázích stavebního projektu a pro všechny typy staveb. Zaměřujeme se též na návrh, integraci a podporu provozu informačních systémů pro BIM. Poskytujeme i školení a jsme aktivními členy spolku czBIM, jehož posláním je vzdělávání, podpora standardizace a rozvoj metody BIM v České republice.

Naši zákazníci jsou státní i soukromí investoři, projekční firmy, vlastníci a správci nemovitostí.

Našim partnerům pomáháme s digitalizací a optimalizací vnitřních procesů, sledováním a řízením projektů a se správou projektových dat. Pomáháme se standardizací procesů a prostředí.

Co je BIM?

BIM (zkratka „Building Information Modelling“ nebo „Management“) neboli informační modelování staveb je proces vytváření, užití a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu.

Informační model stavby (model BIM) si lze představit jako databázi informací, která může zahrnovat kompletní data od prvotního návrhu, přes výstavbu, správu budovy a případné změny dokončených staveb (rekonstrukce) až po její demolici, včetně ekologické likvidace stavby a uvedení prostoru do původního stavu. Tedy veškeré informace využitelné během celého životního cyklu stavby.

Pro zadavatele to znamená, že výstavba a správa budov by měla být efektivnější, riziko překročení nákladů na projekty nižší a transparentnost využívání finančních prostředků vyšší. Mezi přínosy využití technologií a metodik BIM patří:

  • výšení efektivity napříč týmem,
  • eliminace chyb v projektech,
  • zvýšení transparentnosti vůči partnerům,
  • zvýšení kvality projektů a posílení konkurenceschopnosti,
  • naplnění Koncepce zavádění BIM v ČR 2022.


Náš tým

V BIM Consulting, s.r.o. se spojují:

  • znalosti a zkušenosti s BIM
  • praktické zkušenosti z projekční praxe,
  • zkušenosti s analýzou, návrhem a implementací informačních systémů.

Tomáš Čermák

Tomáš Čermák – konzultant.

11 let zkušeností s projektováním, 6 let zkušeností s BIM, desítky realizovaných projektů.

Václav Lín

Václav Lín – konzultant.

15 let zkušeností s vývojem, provozem a údržbou informačních systémů, zkušenosti s výzkumem v akademické sféře.

Jiří Živnůstka

Jiří Živnůstka – jednatel.

15 let mezinárodních zkušeností s business a IT konzultacemi.

loading
×