warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

BIM poradenství

Poskytujeme konzultace, pronájem kapacit našich konzultantů a realizaci projektů na klíč. Zaměřujeme se na všechny aspekty:

 • ukládání a výměny informací ve stavebnictví,
 • informačního modelování staveb,
 • implementace BIM v projekci (standardy, procesy, pravidla),
 • kontroly a zajištění správného využívání BIM v projektu,
 • integrace informačních systémů využívajících informační model stavby.
 

Zavedení BIM ve Vaší organizaci

Poskytujeme poradenství pokrývající všechny fáze zavedení BIM ve vaší organizaci:

 • Poskytnutí služeb BIM managera.
 • Zjištění a vyhodnocení stávajícího stavu a potřeb organizace.
 • Strategie a plán nasazení.
 • Podpora v pilotních projektech.
 • Pomoc při výběru vhodných nástrojů.
 • Následná podpora.
BIM projektové fáze
BIM projektové fáze

Služby ve všech fázích stavebního projektu

Naše služby pokrývají všechny fáze stavebních projektů a všechny typy staveb (pozemní, liniové, vodní).

V přípravné fázi projektu Vám pomůžeme s:

 • formulací požadavků zadavatele na informační modelování staveb (EIR),
 • formulací pravidel a cílů informačního modelování staveb (BEP),
 • formulací zásad sdílení dokumentů, návrh sdíleného prostředí pro správu dokumentů (CDE),
 • výběrem nástrojů pro BIM,
 • vyhodnocení PRE-BEP a dalších podkladů dodaných zhotovitelem zadavateli.
 

Naše služby v realizační fázi projektu:

 • Kontrola informačních modelů podle požadovaných standardů (dle BEP).
 • Kontrola modelu skutečného provedení stavby (s výhledem na budoucí provoz stavby). 
 • Možnosti rozvoje:
  • Digitalizace procesu přejímek (předávací protokoly).
  • Časové harmonogramy výstavby založené na informačním modelu stavby.
  • Kontrola postupu výstavby na základě infomačního modelu, digitalizace sledování nákladů a prostavěnosti.
  • Digitální stavební deník.
 

Naše služby v provozní fázi projektu:

 • Podpora správy majetku a zařízení, provozu a údržby staveb:
  • konzultace,
  • podpora výběru a nasazení vhodného IS.
 • Údržba informačního modelu stavby.
 

 Naše služby v oblasti návrhu a integrace informačních systémů:

 • Analýza a návrh workflow, procesů, datových toků a modelů.
  • Konzultační a analytické služby v oblastech:
   • Facility management (FM) – správa a údržba majetku,
   • Common data environment (CDE) – sdílené datové prostředí.
  • Systémová integrace.
 

Ve Vašich projektech můžeme naplnit roli BIM managera nebo koordinátora.

Pro Vaše zaměstnance zajistíme proškolení v požadovaných aspektech BIM.

Kontakt

 

Kontaktujte nás

loading
×