warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

BIM poradenství

Naší hlavní službou je poradenství v oblasti Building Information Managementu pro instituce a firmy, které s BIM začínají nebo jsou v pokročilé fázi.

Poradenství se týká služeb v oblastech digitalizace procesního nastavení a optimalizace, monitorigu a řízení průběhu projektu, způsobu uchovávání a unifikace správy dat a informací a v neposlední řadě standardizace. Pokrývá celý životní cyklus projektu od malých po velké projekty.

Pokrýváme celý proces závádění BIM (viz obrázek níže), kde jednotlivé projekty se liší v přístupu – big bang nebo inkrementální (fázovaný) – a zároveň v rozsahu – hloubce a šířce jednotlivých dodávek.

BIM projektové fáze

BIM projektové fáze

Typické projekty / služby BIM poradenství:

+PORADENSTVÍ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

Nabízíme poradenství přesně šité na míru Vašich potřeb. Poradíme Vám se strategii nasazení BIM u Vás, s nastavením standardů, vytvoření šablon, vymyšlením workflow, výběrem správných BIM nástrojů, zajištění kvality, vytvoříme posudky nebo oponentury informačních modelů, vyřešíme napojení na cenotvorbu, pomůžeme Vám vybrat správného partnera (projekce, realizace, správa apod.), proškolíme vaše zaměstnance a mnoho dalšího.

+BIM MANAGER / BIM KOORDINÁTOR

Důležitý a klíčový post, který stojí za úspěchem BIM projektů. Pokud nemáte vlastního člověka, pomůžeme Vám s identifikací u Vás ve firmě, řádně ho zaškolíme a postupně ho budeme mentorovat, aby zastal svůj post tak, jak praxe vyžaduje. A zároveň poskytneme naše expertní kapacity na dlouhodobé i krátkodobé angažmá dle Vašich potřeb.

+ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU

Esenciálním krokem je zjištění současného stavu ve Vaší firmě nebo na projektu tak, abychom správně nasadili metodiku BIM. Jedná se o analýzu Vašich nastavených cílů, použitých metodik, pravidel, nástrojů, šablon, procesů a odpovědnostních rolí. Nedílnou součástí je doporučení, jak postupovat v jednotlivých dimenzích problematiky.

+STRATEGIE NASAZENÍ A PLÁN

Po analýze současného stavu vydefinujeme a doporučíme, jakým způsobem realizovat nasazení a odhalíme oblasti na zlepšení, které popíšeme zároveň se způsobem, jak by se měly adresovat. Zpracujeme Vám a předložíme Akční plán, z kterého se dovíte konkrétní zamýšlené kroky. Součástí bude i indikativní rozpočet na realizaci plánovaných aktivit.

+NASAZENÍ DO PILOTNÍHO PROJEKTU

Po analýze současného stavu, vydefinování strategie a plánu nastává nasazení do pilotního projektu. Nasazení se řídí akčním plánem, který se dále rozpracuje do detailních kroků implementace a nastavení projektu. Dodávka se skládá z vydefinování standardů, šablon, procesů, zaškolení pilotního týmu a podporou během celého životního cyklu projektu. Součástí nasazení zároveň může být konzultace v oblasti nástrojů a programového řešení vedoucí k úspěšné realizaci Vašeho projektu.

+NASAZENÍ BIM DO FIRMY

Po analýze současného stavu, vydefinování strategie a plánu nastává nasazení do Vaší firmy. Nasazení se řídí akčním plánem, který se dále rozpracuje do detailních kroků implementace a nastavení ve Vaší firmě. Dodávka se skládá z vydefinování standardů, šablon, procesů, zaškolení pilotního týmu a podporou na začínajících nebo běžících projektech. Součástí nasazení jsou konzultace v oblasti nástrojů a programového řešení.

+POMOC PŘI VÝBĚRU VHODNÝCH NÁSTROJŮ

Pomůžeme Vám vybrat ty správné nástroje pro Vaše BIM projekty v oblastech pro správu dat (DMS), sdílené datové úložiště (CDE), cenotvorbu, realizaci a konečnou správu objektů (FM). Jsme připraveni poradit Vám, jaké nástroje potřebujete, abyste se stali efektivnější ve Vaší práci.

+PODPORA

Jsme připraveni pomoci Vám na projektech, zastoupit Vaše BIM manažery, koordinátory, zefektivnit výrobu, navrhnout řešení, optimalizovat, řešit digitalizaci Vašich procesů a mnoho dalšího.

Kontaktujte nás

loading
×